Sabtu, 03 November 2012

Tentang Kesabaran
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

✽~ Umar bin Khattab berkata : 


" Kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami di dalam sabar."

" Sebaik-baik kehidupan yang kami alami adalah dengan kesabaran. Seandainya kesabaran itu seorang lelaki, pastilah dia seorang lelaki terhormat."


✽~ Ali bin Abi Thalib berkata:

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar itu laksana kepala bagi jasad. Jika kepala diputus tidak ada gunanya jasad ini." Kemudian beliau berkata kembali," Sesungguhnya tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki kesabaran."

" Sesungguhnya kesabaran itu adalah laksana binatang tunggangan yang tidak pernah jatuh tertelungkup."


✽~ Al-Hasan berkata: " Sesungguhnya kesabaran adalah salah satu harta simpanan kebaikan, dan Allah hanya akan memberikannya kepada seorang hamba yang mulia di sisi-Nya."


✽~ Umar bin Abdul Aziz berkata," Sekali-kali Allah tidak mengaruniakan nikmat kepada seorang hamba, kemudian Dia tarik nikmat itu dan Dia hadapi dengan kesabaran, kecuali Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah Dia cabut darinya."


✽~Rasulullah bersabda : Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang di sukai Allah yaitu santun dan sabar. (HR Muslim )


Subhanallah.." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (QS. Az-Zumar :10 )

Saudaraku.. Semoga kita mampu mengambil manfaat dari mutiara hikmah di atas.

1 komentar: